A.K.I

A.K.I

【ストリートファイター6 攻略 第3回】A.K.I キャラクターガイド

A.K.Iのキャラクター紹介、戦術指南を記載します。
A.K.I

【ストリートファイター6 攻略 第2回】A.K.I 基礎コンボ

A.K.Iの基礎コンボを記載します。